Berane, centar za reciklažu i edukaciju građana o zaštiti životne sredine

Berane, centar za reciklažu i edukaciju građana o zaštiti životne sredine

Vjerovatno ne postoji nijedan građanin Crne Gore koji se ne sjeća borbe koju su stanovnici Beransela imali sa vlastima zbog odlaganja smeća na nesanitarnoj deponiji “Vasov do”. Neprijatni mirisi, špricevi i igle, zaraza i lešinari bili su dio njihovog svakodnevnog života.

Prošle godine oni su ipak uspjeli da riješe, ili makar privremeno zaustave širenje “problema”. Međutim, preostaje ono najteže: saniranje te ekološke crne tačke.

Da bi pomogli rješavanju tog, ali i problema ostalih krajeva Crne Gore, Recycle Space tim, jedan od prijavljenih na takmičenje Otvorene ideje za Crnu Goru, na mjestu urušene sportske hale u Beranama, predlaže otvaranje Reciklažnog i edukativnog centra koji će se baviti preradom plastike.

Tu lokaciju je za konkurs kandidovala Opština Berane, očekujući od prijavljenih da za nju osmisle novu namjenu,uzimajući u obzir tip lokacije, postojeću infrastrukturu i kapacitete, kao i potrebe same sredine.

Trenutni izgled hale u Beranama, Foto: otvoreneideje.me
Trenutni izgled hale u Beranama, Foto: otvoreneideje.me

Naime, sva plastika koja bi bila prikupljena u reciklažnim centrima širom Crne Gore, dovodila bi se u Reciklažni centar u Beranama i od nje bi se, kroz dva procesa, pravile plastične kante i manji kontejneri za odlaganje smeća. One bi se kasnije nudile školama, javnim ustanovama, domaćinstvima, poslovnim prostorima i na otvorenim javnim prostorima.

Plastični otpad najčešće završava komunalnim odlaganjem na deponijama, ali vrlo često nebrigom ljudi i van deponija. To je problematično jer, prvo plastika zauzima veliki prostor zbog zapremine, ali i jer nije biorazgradiva.

Naprotiv, procjena je da se vrijeme razgradnje plastičnih materijala kreće od 200 do 1.000 godina.

Recikliranjem plastike smanjio bi se, makar djelimično, negativan uticaj na kvalitet životne sredine. Međutim, taj proces bi donio i mnogo drugih benefita. Recikliranjem se može uštedjeti energija, smanjiti troškovi odlaganja, kao i troškovi trgovaca i potrošača.

Ponovnim korišćenjem plastičnog otpada, smanjile bi se količine otpada koje će završiti na deponijama.

Zahvaljujući karakteristikama pogona za reciklažu ostvaruje se očuvanje prirodnih resursa i okoline, umanjuje zagađenost okoline plastičnim otpadom, razvija svijest kod čovjeka da sav otpad nije smeće, smanjuje nezaposlenost i razvija profitabilan biznis reciklažom plastike.

Reciklažni i centar za edukaciju
Reciklažni i centar za edukaciju

Pored recikliranja, projektom je predviđeno i rješavanje jednog drugog problema: edukacije građana. Kako bi reciklažni centar bio smješten odmah pored škole, u projektu je predložena izgradnja edukativnog centra. Ciljna grupa tog centra biće mladi ljudi – osnovci i srednjoškolci koji će kroz zanimljive radionice i praktične časove objasniti značaj recikliranja i zaštite životne sredine.

Predviđeno je da između dva objekta budu i trg i park će biti namijenjeni djeci osnovne škole, sa mobilijarom, instalacijama i zabavnim sadržajima izrađenim od reciklirane plastike.

Procjene su da bi investicija bila oko 880.000 eura, a realizacija projekta zamišljena je u vidu privatno-javnog partnerstva, s obzirom na višestruki značaj za lokalnu zajednicu i profitabilni karakter određenih djelatnosti u njemu.

Održivost reciklažnog centra i funkcionisanje na godišnjem nivou u finansijskom smislu može se zadovoljiti prodajom recikliranih proizvoda na tržištu. Dio tog novca bio bi namijenjen održavanju edukativnog centra i podsticanja njegovih aktivnosti.

Primjeri za finalne proizvode
Primjeri za finalne proizvode

Ovaj reciklažni centar bi trebalo da bude kruna borbe za čistiju životnu sredinu, koja je posebno bila izražena u Beranama koju su vodili stanovnici Beransela. Događaji koji su vezani za temu Beransela veoma su značajni u odbrani ekološke Crne Gore, možda ništa manje nego sama Deklaracija na Žabljaku 1991. godine.

Borba stanovnika Beransela za čistu i zdravu životnu sredinu pokazala je da građanski aktivizam ima dovoljno snage da se izbori za svoja prava. Stoga je potrebno upravo u Beranama otvoriti jedan edukativni ekološki centar, gdje bi se, između ostalog, predstavila tema Beransela i ukazalo poštovanje svim borcima za čistiju životnu sredinu.

Detalje o projektu može pogledati na stranici Recycle Space tima, a za projekat Reciklažnog i centra za Edukaciju Berane možete glasati na stranici Otvorene ideje. Da bi vaš glas bio validan, morate dati glas za još dva predloga iz iste opštine.

Glasanje je otvoreno do 23. maja.

Bojana Laković, članica Recycle Space tima

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.