Šta da radite ako naiđete na životinjski otpad i leševe

Šta da radite ako naiđete na životinjski otpad i leševe

Leševi životinja, kosti i koža su nerijetka slika na Ćemovskom polju,  posebno u dijelu nedaleko od Stočne pijace, koja se nalazi uz ogradu Plantaža. Više puta su iz NVO sektora upozoravali da  životinjski ostaci mogu izazvati širenje zaraze.

Šta kao građanin možete da uradite da spriječite makar širenje zaraze, ukoliko naiđete na leš životinje?

Pozovite i Sklonište za napuštene životinje na 067609292 i Komunalnu inspekciju na broj 067245799.

Ako je u pitanju pas, Čistoća, koja upravlja Skloništem, će leš, kako su kazali u Komunalnoj, odnijeti odmah.

Ako je u pitanju druga životinja, poput ovih konja koji se nalaze u neposrednoj blizini Plantaža i Stočne pijace, tada Čistoća čeka nalaz Veterinarske inspekcije, koja mora da utvrdi uzrok smrti, odnosno da li je životinja zarazna, te da na osnovu rezultata analize dalje odluči o načinu odlaganja životinjskog otpada.

“Neadekvatno uklanjanje, bacanje u prirodu ili na neprilagođenu deponiju, zakopavanje i nestručno paljenje čvrstog životinjskog otpada može izazvati zarazu lokalnog stanovništva. Da problem nije jednostavno riješiti govori i činjenica da jame grobnice za spaljivanje organskog otpada u Crnoj Gori ne postoje”, saopšteno je nedavno iz NVO Green Home.

Iz te NVO su kazali da bi, prema odredbama zakona, preduzetnici koji posjeduju klanice morali da posjedovati ugovor o odvoženju otpada životinjskog porijekla sa komunalnim preduzećima opština u kojima se nalaze.

“Shodno tom ugovoru komunalna preduzeća bi trebalo da odlažu takav otpad na sanitarnim deponijama, međutim ove deponije nemaju niti uslove niti dozvolu za skladištenje klaničnog otpada. Postavlja se logično pitanje kako prerađivači mesa i mesnih sirovina imaju dozvole za rad jer je očigledno da otpad nemaju gdje odložiti”, kažu u Green Homeu.

Leševi uginulih životinja, te uopšte otpad životinjskog porijekla se ne tretiraju važećim Zakonom o upravljanju otpadom. 

Ministarstvo poljoprivrede i ruranog razvoja je u januaru usvojilo Informacije o prioritetnim razvojim projektima iz oblasti poljoprivrede. U dokumentu se, pored ostalog, navodi i projekat izgradnje pogona za preradu otpada životinjskog porijekla. Prema planu, rok za realizaciju tog projekta je 2017. godina.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.