Za paljenje šume šest mjeseci do 12 godina zatvora

Za paljenje šume šest mjeseci do 12 godina zatvora

Ko zapali šumu namjerno ili iz nehata čini krivično djelo kažnjivo zakonom. Trajanje kazne zavisi od posljedica po imovinu i živote ljudi.

Krivičnim zakonikom Crne Gore, član 327, predviđena je kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora za lice koje požarom ili drugom opasnom radnjom izaziva opasnost po ljudski život, tijelo ili imovinu čija vrijednost prelazi iznos od 20.000 eura.

Ako je navedeno djelo učinjeno na mjestu gdje je okupljen veći broj ljudi, predviđena je kazna od jedne do šest godina zatvora.

Za izazivanje požara iz nehata slijedi kazna i do tri godine zatvora.

Ako je usljed djela iz člana 327 nastupila  teška tjelesna povreda nekog lica ili imovinska šteta koja prelazi iznos od 40.000 eura, počinilac može dobiti kaznu od jedne do osam godina zatvora. Ukoliko je usljed istog djela nastupila smrt jednog ili više lica, učinilac može biti kažnjen zatvorom u trajanju od dvije do 12 godina.

Na šumske požare se može odnositi i član 253 Krivičnog zakonika Crne Gore, kojim je propisano sljedeće:

  1. Ko uništi, ošteti ili učini neupotrebljivom tuđu stvar, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom od šest mjeseci.
  2. Ako je djelom iz stava 1 prouzrokovana šteta u iznosu do 30.000 eura, učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.
  3. Ako je djelom iz stava 1 prouzrokovana šteta u iznosu preko 30.000 eura, učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja “Kampanja za prevenciju šumskih požara”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.