Nova trim staza početkom oktobra

Nova trim staza početkom oktobra

Ponuda podgoričke kompanije Uzor izabrana je za najpovoljniju, na javnom pozivu za rekonstrukciju trim staze na Ćemovskom polju, koji je Zelenilo objavilo 22. avgusta. Ponuđač bi trebalo da radove završi do 5. oktobra.

Rekonstrukcija trim staze, pored ostalog, podrazumijeva snimanje terena, mašinsko čišćenje i skidanje površinskog sloja zemlje, nabavku i  nasipanje tamponskog šljunka ispod trim staze, nabavku i nasipanje pijeska i montažu betonskih ivičnjaka.

Procijenjena vrijednost javne nabavke, sa uračunatim porezom na dodatu vrijednost, je 11.000 eura.

Na javni poziv Zelenila, pored prihvaćene ponude, stigla je i ponuda kompanije Most inženjering iz Podgorice, ali je ponuda ocijenjena kao neispravna. Ponuđena cijena u ponudi ponuđača Most inženjering iznosi 21.146,86 eura.

“Nakon objavljivanja Odluke o izboru, na sajtu nadležnog organa, i njenog dostavljanja učesnicima u javnom nadmetanju, neophodno je sačekati 10 dana, da istekne zakonski rok za eventualnu žalbu nezadovoljnih strana u postupku. Vjerujući u ispravnost naše odluke, te zakonitost sprovedenog postupka, smatramo da nije ostavljen prostor za bilo čiji objektivan prigovor na postupak u bilo kojoj fazi njegovog sprovođenja. Stoga očekujemo da već 16. septembra bude zaključen ugovor sa izabranim ponuđačem, te da se već od narednog dana isti uvede u posao”, kazali su u Zelenilu, dodajući da je, prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda, rok za završetak radova 5. oktobar.

Eventualno produženje roka za izvođenje radova, kako navode, moglo bi zavisiti od vremenskih prilika.

Radovi na rekonstrukciji trim staze biće finansirani sredstvima koja su dobijena kroz projekat Ministarstva finansija i UNDP, odnosno kroz akciju Budi odgovoran, putem kojih je, zahvaljujući učešću građana u ukazivanju na nepravilnosti iz oblasti sive ekonomije i ažurnom postupanju inspekcijskih organa, do kraja aprila prikupljeno 200.000 eura za projekte od opšteg društvenog značaja.

50.000 eura dobio je i projekat uređenje parka na Ćemovskom polju, koji su u ime građana kandidovale NVO Green Home i Ozon, a koji se realizuje u saradnji sa Zelenilom Podgorica.

1780-adobe-pdf-logo

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.