U Zelenilu ćute: Zašto se kasni sa radovima na trim stazi

U Zelenilu ćute: Zašto se kasni sa radovima na trim stazi

Iako najavljena za sredinu septembra, rekonstrukcija trim staze na Ćemovskom polju, na Starom aerodromu, još nije počelaelenila ne objašnjavaju zbog čega.

Početkom mjeseca, na javnom pozivu Zelenila za rekonstrukciju trim staze, za najpovoljniju je izabrana ponuda podgoričke kompanije Uzor. Na javni poziv Zelenila, pored prihvaćene ponude, stigla je i ponuda kompanije Most inženjering iz Podgorice, čija je ponuda ocijenjena kao neispravna. Procijenjena vrijednost javne nabavke, sa uračunatim porezom na dodatu vrijednost, je 11.000 eura. Ponuđena cijena u ponudi ponuđača Most inženjering iznosi 21.146,86 eura.

Nakon izbora najpovoljnije ponude, iz Zelenila su saopštili da, pošto smatraju da je njihova odluka ispravna, nema proştora za bilo čiji objektivan prigovor na postupak u bilo kojoj fazi njegovog sprovođenja, te da očekuju da 16. septembra bude zaključen ugovor sa izabranim ponuđačem. Iz Zelenila su tada kazali i da bi ponuđač već narednog dana, 17. septembra, trebalo da počne sa radovima.

Trim staza

Iz Zelenila nisu odgovorili na tri upita o potpisivanju ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem, niti zašto još nisu počeli radovi. Iz kompanije Uzor su saopštili da nisu ovlašteni da daju bilo kakve izjave o radovima na Ćemovskom polju.

Rekonstrukcija trim staze, pored ostalog, podrazumijeva snimanje terena, mašinsko čišćenje i skidanje površinskog sloja zemlje, nabavku i nasipanje tamponskog šljunka ispod trim staze, nabavku i nasipanje pijeska i montažu betonskih ivičnjaka.

Prema najavi, ponuđač je trebalo da radove završi do 5. oktobra. Eventualno produženje roka za izvođenje radova, kako su kazali ranije iz Zelenila, moglo bi zavisiti od vremenskih prilika.

Radovi na rekonstrukciji trim staze biće finansirani sredstvima koja su dobijena kroz projekat Ministarstva finansija i UNDP, odnosno kroz akciju Budi odgovoran, putem kojih je, zahvaljujući učešću građana u ukazivanju na nepravilnosti iz oblasti sive ekonomije i ažurnom postupanju inspekcijskih organa, do kraja aprila prikupljeno 200.000 eura za projekte od opšteg društvenog značaja.

50.000 eura dobio je i projekat uređenje parka na Ćemovskom polju, koji su u ime građana kandidovale NVO Green Home i Ozon, a koji se realizuje u saradnji sa Zelenilom Podgorica.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.