Obračun na Gorici

Obračun na Gorici

Pričala sam vam o flori i fauni Ćemovskog. Da je ono stanište jarebice poljke, velikog broja ševa, da se tu hrane i druge brojne vrste ptica… Da je na Ćemovskom još u vrijeme kralja Nikole uzgajan buhač, i da je to zapravo bio i prvi plantažni uzgoj  te ljekovite biljke u Evropi. A Gorica?

Znate li da se na tom brdu, koje se nalazi u centru Podgorice, nalazi oko 40 vrsta biljaka koje su od izuzetnog značaja (endemi ili relikti), da se 14 vrsta biljaka nalazi na listi zaštićenih zakonom, a da je osam vrsta na listi od međunarodnog značaja?

Volim Ćemovsko, ali ti podaci, kako kaže i Zoran Bojović, jedan od članova Udruženja ljubitelja Gorice i prirode, govore o jedinstvenoj vrijednosti Gorice sa kojom se ne može mjeriti nijedna zelena površina u gradu.

Zoran i Udruženje ljubitelja Gorice i prirode su 2013. organizovali akcije prikupljanja potpisa podrške za organizovanje refereduma, na kojem bi građani odlučivali o gradnji tunela kroz brdo Gorica. Zbog toga je Udruženje i formirano, godinu ranije. Znate tu priču, sigurno :)

A posljednjih skoro godinu dana, članovi tog Udruženja se na Gorici okupljaju svake subote na akcijama čišćenja.

“Nakon uspješne građanske inicijative Ne tunel kroz Goricu, koja je dovela do odlaganja izgradnje saobraćajnog tunela kroz samo srce brda, Udruženje je svoj rad fokusiralo upravo na promociji građanskog aktivizma, kroz njegovu najkonkretniju formu – čišćenje otpada. Čini nam se da se isuviše ekološkog entuzijazma okuplja i troši oko birokratsko formatiranih projekata, tako da je područje konkretnog djelovanja skoro pa prazno. Skoro, pa niđe nikoga, a smeća nikad više. Stoga, smatramo da je došlo vrijeme da svako očisti svoj otpad – pa da vidimo što da se dalje čini. Zato su ove naše jednonedjeljnje akcije pionirski koraci u smislu aktiviranja građanske navike da se redovno obračunavamo sa našim, domaćim smećem”.

A njihove akcije čišćenja podrazumijevaju uklanjanje svih vrsta otpada, kako prirodnog tako i onog kojeg je čovjek donio. Akcijama se, kaže Zoran, u prosjeku odazove desetak građana Podgorice.

Nekim akcijama čišćenja ili pošumljavanja na Gorici, Njegoševom parku… u kojima sam i sama učestvovala, često su se pridruživali stranci. I to oni koji su se sasvim slučajno našli na tim lokacijama baš u vrijeme trajanja akcija. Samo bi odložili rance i pitali šta treba da rade. Moji i vaši sugrađani se rijetko iscimaju da, ako već nisu namjerili da čiste i sade, planove ostave po strani i tek tako se priključe akcijama. A i inače se rijetko odlučuju na učešće u sličnim akcijama.

Zoran kaže da, što se naše sredine tiče, nije toliko bitan broj građana koji će doći na akcijanje.

“Bitniji je kontinuitet i entuzijazam onih koji su spremi da istraju u stvaranju ove korisne navike. No, kod nas je entuzijazam odavno izmršikan neđe na krajnje margine, tako da se samo rijetki osjećaju pozvanima da makar jedan sat nedjeljno poklone zelenim površinama”.

A šta Zoran građanima i institucijama najviše zamjera kada je u pitanju održavanje parkova…

“Građani svoj odnos prema zelenim površinama definišu svakodnevnim plaćanjem poreza. I nadaju se da će institucije raditi svoj posao. To što neko polomi klupu, urinira uza zid Olimpijskog komiteta ili lomi drveće – stvar je rijetkih pojedinačnih slučajeva. Mi često imamo običaj da svaki pojedinačni vulgaritet kolektivizujemo. I kažemo: ”Eto, vidiš…takav smo mi narod!”. A u stvari, radi se o pojedicu ili malom broju budalastih pojedinaca. Nije jedan gest jednog primitivca mentalitetska karakteristika cijelog jednog naroda ili građana jednog grada – nego samo jedan bijedan otisak neprosvećene persone.

Polomljena klupa na Gorici
Polomljena klupa na Gorici

Očigledno je da institucije sistema (mislim na sva javna preduzeća koje su na ovaj ili onaj način vezana za Goricu), nemaju dovoljno ni sredstava, ni senzibiliteta, ni volje da vrijedne zelene površine funkcionalno valorizuju”.

Zoran i drugi ljubitelji Gorice planiraju da nastave sa subotnjim akcijama. O nedostajućim sadržajima na toj lokaciji, kaže da je “prostor ove stranice mali” da bi sve mogao da nabroji…

Na Gorici postoje i trim sprave
Na Gorici postoje i trim sprave

Nisu Romi i sirotinja problem, problem su nezainteresovane institucije

Kako ljubiteljima Gorice izgledaju aktivnosti na Ćemovskom?

Podržavamo svaku inicijativu građana koja je usmjerena u pravcu kreativnih intervencija u zapuštenim prostorima. Demografski pritisak marginalizovanih i ranjivih socijalnih grupa na području Ćemovskog polja nije toliko veliki problem koliko je sa druge strane velika institucionalna inertnost u zaštiti perifernih zelenih površina. One se tretiraju kao manje važne površine i otuda veliki stepen javašluka.

PS: Pozvani ste na jubilarnu, 25. akciju čišćenja Gorice, u subotu, 6. decembra, u 10 sati, ispred kapije, nedaleko od crkve Svetog Đorđa.

Poziv važi za svaku sljedeću subotu ;)

FOTO: Ne tunel kroz Goricu

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.