Kanal Ribnice, nova turistička atrakcija Podgorice

Kanal Ribnice, nova turistička atrakcija Podgorice

Regulisanje i zaštita obala rijeke Ribnice, zabrana izgradnje. Regulisanje i zaštita obala rijeke Ribnice, zabrana izgradnje. Regulisanje i zaštita obala rijeke Ribnice, zabrana izgradnje. Regulisanje i zaštita obala rijeke Ribnice, zabrana izgradnje…

Čitam iznova ovu rečenicu, ponavljam je u sebi, izgovorim naglas, razmišljam je li razumljiva svakom živom stvoru. Razumiješ li ti svaku napisanu riječ?

Regulisanje i zaštita obala rijeke Ribnice, zabrana izgradnje, jedna je od mjera za zaštitu kvaliteta voda i vodnih tijela, koje su predviđene Lokalnim planom zaštite životne sredine Glavnog grada – Podgorice za period 2015. do 2019. godine.

Tokom vikenda je betonirano korito Ribnice. BETONIRANO. U dijelu ispod Tabačkog mosta, ispod zgrade Nikića.

Ribnica je prije nekoliko godina betonirana malo niže nizvodno, u dijelu ispod Mosta braće Zlatičanina.

I ta i lokacija ispod Tabačkog mosta, gdje je korito rijeke betonirano tokom vikenda, nalaze se u neposrednoj blizini Sastavaka (Skaline), gdje je, kada je u pitanju florističko bogatstvo gradskog područja Podgorice, zabilježen najveći broj vrsta i podvrsta – njih 603.

Podgorica nekad
Podgorica nekad

Glavni grad je Ribnicu, kao i Moraču, Zetu, Sitnicu i Cijevnu, svrstao u posebne vrijednosti i prirodne ljepote Podgorice. I prema novom, i prema starom planu zaštite životne sredine, onom koji je važio do 2014.

Ribnica od Ribničkih Vrela svom dužinom teče kroz Ćemovsko polje i uliva se u Moraču u samom centru grada. Tok joj je dug oko 10 km. Njen vodostaj je u direktnoj zavisnosti od promjenjive izdašnosti izvora i Ribnica u ljetnjim mjesecima skoro presušuje. Rijeka Ribnica predstavlja simbol Podgorice, prije svega zbog toga što se nastanak prvih naselja na ovom području vezuje upravo za ovaj lokalitet. Uz lijevu obalu Ribnice, donedavno je radilo desetak mlinova, ali njihovi ostaci danas jedva da i dočaravaju to doba.

Kada je pisan prošli plan za zaštitu životne sredine Glavnog grada, ovaj do 2014, nadležni su pitali građane o problemima iz oblasti zaštite životne sredine.

“Upitnik je oblikovan da građani odgovorom na postavljena pitanja daju svoj kritički osvrt na postojeću situaciju u oblasti zaštite životne sredine, kao i da predlože buduće aktivnosti u cilju zadovoljenja njihovih potreba i unaprjeđenja stanja životne sredine”, navodi se u opisu poglavlja Javno mnjenje.

Građani su tada, u dijelu koji se odnosi na stanje pojedinih vodenih tokova, naveli da je korito rijeke Ribnice neophodno očistiti i trajno sačuvati od dalje devastacije.

Priznajem, građani jesu krivi – smeće u Ribnicu i druge rijeke bacaju oni. Vidjela sam, u februaru, svojim očima ženu koja živi u kući na obali Ribnice kako je zafrljačila kesu smeća u rijeku. Ne očekujte da sam snimila momenat kad je kesu bacila. Taj scenario nisam mogla da predvidim. Nekoliko dana kasnije, vidim da se na terasi te kuće suši uniforma radnika “Čistoće”. Vjerovatno mu je rezon “ja sam te očistio, ja ću te i prljati”.

Da – građani jesu krivi za smeće. A grad nije našao način da se izbori sa tim.

Grad izgleda ne može da se izbori ni sa daljom devastacijom Ribnice.

Nakon prijave o betoniranju dijela korita rijeke, Ekološki pokret Ozon je uputio Inicijativu za inspekcijski nadzor ekološkoj i inspekciji za vode.

Ozon je Inicijativom zatražio da se utvrdi da li postoji ekološka saglasnost za betoniranje korita Ribnice, odnosno da li je sprovedena procedura procjene uticaja na životnu sredinu.

Iz inspekcije za vode kažu da je inspekcijski nadzor u ovom slučaju “isključivo u ingerenciji nadležnih organa lokalne samouprave”.

Danas su na teren izašle ekološka i inspekcija za zaštitu životne sredine i prostora.

U nezvaničnoj komunikaciji, dok sam juče za “Vijesti” radila na tekstu o najnovijem betoniranju Ribnice, iz gradskih službi sam dobijala odgovore da nemaju pojma o betoniranju.

Danas je stigao odgovor iz Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice. Agencija je u jesen prošle godine radila rekonstrukciju Tabačkog mosta, ispod kojeg je tokom vikenda betoniran dio korita Ribnice.

“Agencija nije investitor radova na betoniranju korita Ribnice, niti su oni obuhvaćeni projektom rekonstrukcije Tabačkog mosta i prilaznih saobraćajnica mostu”, kazali su iz Agencije.

Grade li to investitori na svoju ruku? Hoće li srušiti urađeno ukoliko se utvrdi da nisu imalu potrebnu saglasnost? Hoće li platiti kaznu? Mislim da bi odgovarajuća kazna bila čišćenje korita Ribnice cijelim njenim tokom.

Ili ako investitori ipak budu imali dozvole i ako su radili po zakonu, da li će i kome Glavni grad da odgovara jer nije poštovao dokument koji je usvojila njegova Skupština i kojim su, u periodu 2015. do 2019. godine predviđeni regulisanje i zaštita obala rijeke Ribnice i zabrana izgradnje?

Lijepo smo počeli sa realizacijom Plana za zaštitu životne sredine Glavnog grada za period 2015. do 2019.

Šta li nas sve čeka u naredne četiri godine… Organizovane turističke vožnje čamcima kanalom Ribnice?

PS: Znate li da je Podgorica 2013. dobila sertifikat za ECO opštinu Crne Gore?

Priznanje za ECO opštinu
Priznanje za ECO opštinu

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.